Følger bedriften arbeidsmiljøloven?

Har din bedrift fullstendig oversikt over arbeidsmiljøloven? Hvis ikke, er dette noe dere burde ordne opp i umiddelbart.

Det er viktig at HR-avdelingen hr system som ikke kun fungerer, men som også plukker opp lovbrudd som eventuelt skulle forekomme på arbeidsplassen. For mindre bedrifter som ikke har en egen HR-avdeling, burde man finne en person som er ansvarlig for å ha kontroll på disse viktige ansvarsområdene.

Hva om det skjer et lovbrudd?

arbeide lovBrudd på arbeidsmiljøloven skal selvsagt ikke skje, men det kan dessverre forekomme. Også offentlige etater, som kommunen, har tidvis brutt arbeidsmiljøloven, så selv om man skal respektere denne og ta den seriøst – er det likevel viktig å huske på at brudd kan skje i alle ledd av systemet. Man er ikke nødvendigvis en dårlig bedrift fordi det har forekommet et brudd, det er først når slike brudd er satt i system at man har et virkelig problem. Når det er sagt, er det selvsagt viktig å følge arbeidsmiljøloven til alle tider.

Også de ansatte kan bidra

Det er mange måter de ansatte kan bidra til å skape et godt, eller et enda bedre, arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det er viktig at de ansatte bryr seg på om en god arbeidsplass, og om sine kolleger. Som arbeidsgiver er det derfor viktig å tilrettelegge for at ansatte får ta del i beslutninger som omhandler arbeidsmiljøet.

Noen ting ansatte kan gjøre:

  • Gi gode tilbakemeldinger til hverandre
  • Være inkluderende og tolerante
  • Dele kunnskap
  • Innføre sosial regler

 

Hva kan arbeidsgiver gjøre?

Selv om de ansatte kan bidra med mye for å skape et bedre arbeidsmiljø, er det jo likevel arbeidsgiver som har det største ansvaret. Dette ansvaret handler om mer enn lover og regler, men også om kultur på arbeidsplassen. Det er altfor mange bedrifter som nedprioriterer nettopp dette, men kultur er svært viktig for å lykkes som et team – og for at de ansatte skal ha lyst til å møte opp på jobb hver eneste morgen, året rundt.

Så hva kan arbeidsgiver gjøre for å skape en bedre bedriftskultur? Her er noen forslag på veien:

  • Ha faste dialogmøter med tillitsvalgte
  • Være inkluderende – uansett kjønn, rase, religion og seksuell legning
  • Arrangere sosiale arrangementer for de ansatte
  • Passe på at det fysiske arbeidsmiljøet er friskt og appellerende

Det finne selvsagt mange andre tiltak man kan innføre, og mye er avhengig av den arbeidsplassen man snakker om. Det som er en kjempegod idé ett sted, vil ikke nødvendigvis fungere et annet sted. På mange måter er kultur noe som oppstår av seg selv, avhengig av menneskene som deltar, så det beste en arbeidsgiver kan gjøre er å tilrettelegge for god bedriftskultur. Som arbeidsgiver kan man aldri diktere kultur, det er viktig å være oppmerksom på.

Hvis man har både en god bedriftskultur og en god forståelse av arbeidsmiljøloven har man kommet langt som bedrift, og man har alle forutsetninger for å lykkes. Det er likevel viktig å være klar over at dette krever tid, og at arbeidet aldri er ferdig.