Forbrukslån og SMS-lån

Noen ganger kan det være praktisk å ha tilgang til litt ekstra penger, uventede utgifter kommer ofte samtidig. Kreditter med lave beløp og kort løpetid kalles ofte for smålån eller SMS-lån, men de omfattes av de samme lovene og reglene som gjelder for vanlige forbrukslån.

Begrepet «SMS-lån» brukes av noen i Norge, men det finnes ingen lånetilbydere som tilbyr kreditter bare ved å sende en SMS. Likevel har nesten alle en smarttelefon i dag, og det betyr at det er lett å søke om et lån fra mobilen.

Nye krav som følge av lovendringer i 2019

I og med at også kreditter med svært lave beløp omfattes av de samme lovene som vanlige forbrukslån, rammes også disse av lovendringene som tredde i kraft mai 2019.

Det betyr blant annet at:

  • Et lån må nedbetales hver måned. De aller fleste smålån har svært kort løpetid, det vil vanligvis ikke være noen endringer grunnet dette.

 

  • Kredittgivere skal ta hensyn til total gjeld i forhold til inntekt. Helt konkret skal ikke banker og andre kredittinstitusjoner innvilge forbrukslån hvis den samlede gjelden er fem ganger årsinntekt eller mer.

 

  • Betjeningevne er også en faktor. Banker skal ikke tilby nye kreditter hvis kunden ikke tåler en renteoppgang på fem prosentpoeng på samlet gjeld.

Disse lovendringene kan medføre en liten innstramming i bankenes praksis. Den nye gjelds-registeret blir også tilgjengelig for bankene i 2019, slik at det er mulig å danne seg et totalbilde av kundens økonomi.

Andre krav som er aktuelle

Utover lovendringene i 2019 stilles det selvfølgelig en rekke andre krav til selskaper som tilbyr kreditter og lån. Noe av det viktigste handler om informasjon, slik at kostnadene som følger med et lån ikke skal komme som en overraskelse for låntakeren.

Disse kravene gjør at det ofte er mulig å finne den samme informasjonen i reklame og informasjon fra långivere, med både effektiv rente og totalkostnad for et eksempelbeløp lett tilgjengelig. Et tips i forhold til denne informasjonen er å huske på at effektiv rente ikke er direkte sammenlignbar mellom lån av ulik størrelse. Gebyrer utgjør en stor del av totalen, det er bedre å se på total kostnad for kreditten.