Like viktig som lovverket

Nordmenn jobber mer og mer. Med muligheten til å jobbe hvor og når vi vil, er det viktig med forretningsvett og -etikette i bedriften. I tillegg til lovverket, for eksempel arbeidsmiljøloven, inngår partene i arbeidslivet avtaler om medbestemmelse, arbeidstid, arbeidsmiljø og så videre. Avtalen skal være like bra eller bedre enn det som er bestemt i arbeidsmiljøloven.

Siden 1892 har forholdene på arbeidsplassen vært i lyset. Da kom Fabrikktilsynsloven, den første loven som regulerte forholdene på selve arbeidsplassen. Fabrikktilsynsloven omfattet kun en liten del av arbeidslivet og skulle hindre ulykker og urimelig lang arbeidstid. I 2006 fikk samfunnet dagens arbeidsmiljølov, som stiller krav til alle forhold på arbeidsplassen som påvirker helse og trivsel.

Styrings- og medvirkningsvett

Arbeidsgiver har styringsrett over arbeidstaker i arbeidstiden, med retten til å organisere, lede og kontrollere arbeidsoppgavene. I tillegg følger et ansvar for å sikre arbeidstakers helse og trivsel. Arbeidstakerne har derimot medvirkningsrett eller «retten til å bli hørt». Arbeidstaker er pliktig å si fra til arbeidsgiver om belastninger, mistrivsel og såkalte farer som arbeidsgiveren kan få gjort noe med.

En sikker arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø. Alle arbeidsgivere skal ha gjennomgått grunnopplæring i arbeidsmiljø. Der skal være rutiner som holder arbeidsgiver oppdatert om miljøet på arbeidsplassen og rutiner for å forebygge sykdom og skader på arbeidsplassen.

LO i NorgeOrdningene som skal sikre arbeidstakerne et forsvarlig arbeidsmiljø, er flere. Arbeidsplassen din skal være utrustet slik at du som arbeidstaker ikke utsettes for helsefarlige fysiske eller psykiske belastninger. Her legges det føringer for produksjonsmetoder, utstyr og lønnssystemer. Arbeidsplassen skal være innredet og utrustet slik at du som arbeidstaker blir tatt vare på, fysisk og psykososialt. Du skal være beskyttet mot ulykker, farlige stoffer, støy og dårlig inneklima. Du bør ha lys og utsyn fra arbeidsplassen, inkludert nok plass til å bevege deg.

Trivsel er også et veldig viktig tema. Arbeidstakeren har rett til psykososiale forhold på arbeidsplassen med god inkludering, respekt, anerkjennelse og trygghet til å kunne si fra om problemer og be om hjelp, spesielt hvis det gjelder mistrivsel på arbeidsplassen. Det er mer utfordrende å ta opp at man føler seg dårlig behandlet sammenlignet med om du har en vond skulder. I et godt og åpent arbeidsmiljø er det viktig å kunne ha en etikette der det er akseptert å ta opp sine problemer i forbindelse med arbeidsforholdene. Det er viktig å føle at du blir tatt på alvor som arbeidstaker. Et åpent og trygt arbeidsmiljø gir som regel løsninger på konkrete problemer.

Det er viktig å varsle om forhold på arbeidsplassen som bryter med et godt miljø. Dette inkluderer også diskriminering. Det er forbudt å diskriminere på grunn av kjønn, alder, politisk syn, seksuell orientering eller medlemskap i fagforening. Du kan varsle internt i bedriften eller eksternt til for eksempel Arbeidstilsynet.

Det er også viktig å møtes på halvveien, der arbeidsgiver tar ansvar for arbeidsmiljøet, og der arbeidstakeren er villig til å diskutere problemene og løsningene med lederen sin.