Viktige regler for markedsføring

Hvis du skal markedsføre produkter og tjenester, enten dine egne eller på vegne av et selskap du jobber for eller samarbeider med, er det ekstremt viktig at du kjenner til regelverket rundt markedsføring. Om du bryter lover og regler, bevisst eller ubevisst, kan det raskt få store konsekvenser.

Noe av det helt grunnleggende for markedsførere

Det er relativt mange lover og regler som sammen blir til et rammeverk for markedsføring og reklame. Det er viktig å ikke bare forholde seg til Markedsføringsloven, men i tillegg sette seg inn i alle andre lover som er relevante for akkurat det du driver med.

Marknadsføringslova regulerer korleis næringsdrivande kan marknadsføre produkta sine – Forbrukertilsynet

Et eksempel på andre lover som er relevante, er Angrefristloven. Hvis du for eksempel selger reklameartikler til bedrifter, da gjelder Angrefristloven ikke. Men hvis du selger de samme produktene direkte til privatpersoner, må du huske på å følge reglene vedrørende å informere om angrefrist i forbindelse med markedsføring og gjennomføring av kjøpet.

Kategorier av produkter og tjenester

Innenfor enkelte kategorier av produkter og tjenester finnes det egne regler. For eksempel er det forbudt å sende tv-reklame rettet direkte mot barn, dette er regulert i Kringkastingsloven. Det samme gjelder i tillegg reklame for spill på nett. Et annet eksempel er finansielle produkter, som lån og kreditter. Det stilles egne krav til hvilken informasjon som skal være med i reklamen, dette er spesielt tydelig på radioreklamer der vilkårene ofte leses opp svært raskt på slutten.

Gitt hvor store konsekvenser brudd på disse reglene kan få, er det svært viktig å sette seg inn i alle relevante lover og regler før du starter en ny kampanje.